Disclaimer

Wij wijzen u erop dat alle pagina’s op de AHC webserver (AHC website), publicaties, ontwerpen, producten, processen, software, technologie, informatie, know-how of ideeen beschreven in deze AHC website en/of met onze AHC e-mails (mee)verzonden attachements en bijlagen, onderdeel zijn van rechten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en derhalve eigendom zijn van AHC. Daarom is het kopiëren hiervan, publiceren, doorsturen (forwarden) alsmede de distributie van e-mails met (en ook zonder) bijlagen afkomstig van AHC en van derden, niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AHC. De AHC website is bedoeld om algemene informatie over bepaalde onderwerp(en) te geven en niet een uitputtende behandeling van hiervan. Derhalve is de getoonde informatie niet bedoeld als verzekering, advies of andere professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen. Aan de AHC website kunnen dus op wat voor wijze dan ook geen rechten worden verleend.

AHC garandeert niet dat de documenten of de getoonde informatie geen fouten bevatten of voldoet aan bepaalde prestaties of kwaliteit. Het gebruik van de AHC website de informatie hiervan op eigen risico. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verliezen als gevolg van het gebruik. Geen van AHC’s (inter)nationale kantoren praktijken of filialen, of enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers is aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, incidentele, gevolgschade of schadevergoedingen of welke andere schade dan ook met betrekking tot het gebruik van de AHC website en/of de informatie hierop getoond. AHC logo's, productnamen en alle pagina kopteksten, voetteksten.