Privacy

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, op privacy.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft aan hoe AHC moet omgaan met persoonsgegevens, wat de rechten zijn van degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van degene die met de gegevens werkt.

AHC werkt met  met bedrijf- en persoonsgegevens van relaties. Derhalve is er een Privacyregeling opgesteld. Deze regeling geeft inzicht in de manier waarop AHC met gegevensverwerking omgaat en deze respecteert.


Mocht u deze willen inzien dan kunt u deze ten alle tijden bij ons opvragen.